ACOLLIDA

Oferim una acollida integral a través d’una primera atenció personalitzada i adaptada a les seves necessitats. 

FORMACIÓ

Itinerari de formació en llengües i primer contacte amb les TIC, a més d'orientació acadèmica i professional 

EMPRENEDORIA

Servei personalitzat a totes les persones que necessiten algun tipus d’assessorament en el seu projecte empresarial

MENTORIA

Acompanyem el desenvolupament personal mitjançant una relació de mentoria entre les persones

HABITATGE

Suport d’habitatge i acompanyament a joves tutelats i ex tutelats per tal que puguin assolir l'autonomia

actualitat A servei solidari

Rep novetats